Drag AP/L=1580mm-2

Drag AP/L=1580mm-2

Kod produkta:
3009653
Prethodni broj u katalogu:
3005523
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Težina:
    16,78 Kg