Share FX with widia slice - 60 CARBIDE 60 CARBIDE

Share FX with widia slice - 60 CARBIDE 60 CARBIDE

Kod produkta:
4006242
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Težina:
    2,97 Kg

Uz ovaj proizvod možete da kupite i sledeće: