Short X coulter unit holder

Short X coulter unit holder

Produktkod:
m81180906-765
Den här komponenten är brukbar även för följande maskiner:
  • Vikt:
    1,23 kg